HEIM Festival—7112 Hasselvika

Musikk, natur &
kultur


En frisk destinasjonsfestival som utfolder seg ytterst i Trondheimsfjorden.
HEIM er en campfestival som finner sted på og rundt småbruket Brevika i Hasselvika, rundt 50 minutter med hurtigbåt fra Trondheim. Vi søker kontinuerlig å skape unike festivalopplevelser som du ikke finner andre steder, og setter bærekraft i sentrum i alle ledd av planlegging og gjennomføring. Festivalen er et samlingspunkt som feirer musikk, kystkultur, natur og klima, med tilreisende fra både inn- og utland. Musikk spiller en sentral rolle, men HEIM er mer enn bare toner. Vi ønsker å undervise og utfordre vårt publikum gjennom mangfoldige kunstneriske uttrykk, og tilbyr dagsaktiviteter tilknyttet den midtnorske kulturarven – med hovedvekt på klima og kystkultur. Vi gifter oss heller ikke med én spesifikk sjanger. Vi skal lete og finne artistene som overrasker og skaper de minneverdige og uforutsigbare konsertopplevelsene, enten passer best i solnedgangen, på Nebbesheia eller nede i fjæra.
Som tippoldefar og grunnlegger av småbruket i Brevika sa det så fint; i Brevika er alle velkommen, enten du er prest eller arbeidskar. I dag ønsker vi fortsatt alle velkommen, og i større utstrekning enn tidligere. HEIM jobber for å være en festival for alle, uansett hvor du kommer fra eller hvem du er.

Bildene på nettsiden er tatt av Marthe Thu, Jørgen Krokan, Henning Bjordal Stokka, Ingrun Bakk Schanke, Torleif Kvinnesland og Solveig Grendahl Vold.
Dæh bættre bustent
  ska vi
             itj bærre
  færra HEIM?